Pháp luật về hoạt động khai thác và chế biến khoáng …

nguyên nhân chính là việc khai thác khoáng sản tràn lan, những tác động xấu của hoạt động ... này mang ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Đề tài mang ý nghĩa lý luận cho việc xây dựng ... biến khoáng sản ở thể rắn, thể …

Pháp luật về hoạt động khai thác và chế biến …

nguyên nhân chính là việc khai thác khoáng sản tràn lan, những tác động xấu của hoạt động ... này mang ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Đề tài mang ý nghĩa lý luận cho …

Quyền lợi của địa phương nơi có khoáng sản được khai thác …

Quyền lợi của địa phương nơi có khoáng sản được khai thác là gì? Theo Điều 15 Nghị định 158/2016/NĐ-CP quy định về quyền lợi địa phương nơi có khoáng sản được khai thác cụ thể như sau (1) Căn cứ thực tế nguồn thu hàng năm từ hoạt động khai thác khoáng sản, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng ...

Quảng Bình sau hơn 10 năm thi hành Luật Khoáng sản: Hiến kế khai thác …

(TN&MT) - Quá trình tìm hiểu về công tác triển khai thi hành Luật Khoáng sản 2010 tại Quảng Bình, phóng viên đã ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết, thực tế từ các nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp hoạt động khoáng sản trên địa bàn. Đa số các ý kiến cho rằng, Luật đã có những đóng góp quan trọng, giúp phát ...

Quyết định 430/QĐ-UBND quy hoạch khai thác và sử dụng khoáng sản rắn …

Quyết định 430/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt quy hoạch khai thác và sử dụng khoáng sản rắn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 ... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ... nằm ngoài khu vực có triển vọng khai thác tài nguyên khoáng sản ...

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VỀ THUẾ TÀI NGUYÊN …

sách Nhà nước về thuế tài nguyên trong khai thác khoáng sản, những tồn tại và giải pháp" được trình bày trên cơ sở xem xét từ giác độ của đơn vị nghiên cứu hướng dẫn chính sách của cơ quan thuế. I. VAI TRÒ CỦA THU NSNN TRONG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN 1. Công cụ điều tiết:

Các loại thuế, phí cho hoạt động khai thác khoáng sản

Các loại thuế, phí cho hoạt động khai thác khoáng sản. Xin luật sư cho biết các loại thuế, phí về tài nguyên và môi trường đang được áp dụng cho các doanh nghiệp khai …

Hướng dẫn đối tượng khai thác khoáng sản chịu thuế TN, phí …

2. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có các nghĩa vụ sau đây: a) Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, lệ phí cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, thuế, phí và thực …

Nghị định 158/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật khoáng sản

1. Tổ chức, cá nhân được quyền sử dụng thông tin thăm dò khoáng sản do mình đầu tư hoặc thông tin đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò, khai thác khoáng sản thuộc sở hữu của Nhà nước đã hoàn trả chi phí theo quy định tại Điều 3 Nghị định này và có quyền chuyển ...

Nghĩa vụ nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường của chủ thể khai

NCLP - Hiện nay, hoạt động khai thác khoáng sản ở Việt Nam diễn ra với quy mô và tốc độ ngày càng lớn, nhanh, đồng nghĩa với trữ lượng khoáng sản của nước ta ngày càng cạn kiệt và mức độ ô nhiễm môi trường do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra càng thêm trầm trọng. Chính vì vậy, để quản lý có ...

Nghệ An: Cần làm rõ dấu hiệu doanh nghiệp sai phạm hoạt động khai thác

Chưa làm đường, chưa khai thác nhưng một phần mỏ đá của Công ty An Lộc Sơn được cấp phép đã có dấu hiệu bị người khác khai thác, và một phần diện tích cũng bị xả thải khai thác khoáng sản. Trước hiện trạng đó, liên tục các ngày 15, 27 và 31/1/2021, Công ty An Lộc ...

Báo cáo Thực trạng về quản lý khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng …

Kiến nghị về quản lý khai thác sử dụng TNKS 2.1. Sở hữu tài nguyên khoáng sản: Về nguyên tắc, việc xác định quyền sở hữu toàn dân về khoáng sản do nhà nước đại diện là phù hợp với Hiến pháp Việt Nam và xu thế chung của thế giới. Vấn đề là việc thể hiện ...

Khoáng sản là gì? Hoạt động khai thác khoáng sản tại Việt …

Theo điều 3, luật khoáng sản 1996, khai thác khoáng sản được hiểu là các hoạt động xây dựng mỏ khai thác, sản xuất, đào, những hoạt động liên quan nhằm thu hồi khoáng …

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản

7- Khai thác khoáng sản đi kèm với khoáng sản chính với điều kiện thực hiện đầy đủ nghĩa vụ liên quan đến việc khai thác khoáng sản đi kèm đó theo quy định của Chính phủ; 8- Khiếu nại hoặc khởi kiện về quyết định thu hồi …

Luật số 60/2010/QH12 của Quốc hội: LUẬT KHOÁNG SẢN

2. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có các nghĩa vụ sau đây: a) Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, lệ phí cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính khác theo quy định của pháp luật;

Chính sách thuế đối với tài nguyên khoáng sản và vấn đề đặt ra

Cụ thể: Nhiều quy định pháp luật về mức phí BVMT trong khai thác khoáng sản chưa tính đến yếu tố gây ô nhiễm, nguồn gây ô nhiễm và mức độ tác động, gây ô …

Quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản

Theo quy định tại Điều 55 Luật Khoáng sản 2010 thì tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có các quyền và nghĩa vụ cụ thể như sau: 1. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có các quyền sau đây: a) Sử dụng thông tin về khoáng sản liên quan đến mục đích khai thác và khu vực ...

Các loại thuế phí trong khai thác khoáng sản hiện nay

– Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN xác định bằng tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp phân bổ cho số năm khai thác.

(PDF) Khai thác khoáng sản rắn bằng phương pháp lộ thiên …

Đây là quyển sách tham khảo cho các kỹ sư khai thác mỏ, đặc biệt là khai thác lộ thiên. Quyển sách bao gồm các phần sau: Phần 1 - Công nghệ khai thác mỏ ...

Cách tính thuế tài nguyên với doanh nghiệp khai thác đá

Tại Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Điều 6. Giá tính thuế tài nguyên. Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác chưa bao gồm thuế giá …

Chính sách thuế đối với tài nguyên khoáng sản ở Việt …

Cụ thể: Nhiều quy định pháp luật về mức phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản chưa tính đến yếu tố gây ô nhiễm, nguồn gây ô nhiễm và mức độ tác …

TỔNG QUAN VỀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN RẮN Ở VIỆT NAM

Chính sách quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản rắn ở Việt Nam. tích chứa đá vôi gần 30.000 km2 với 96 mỏ, khu vực đã được tìm kiếm và thăm dò. Trong đó có 28 mỏ …

Cần quy định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ nộp phí, thuế bảo vệ …

Nhiều cử tri Quảng Ninh cho rằng cần quy định rõ ràng, chi tiết hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ của các tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cá nhân trong việc nộp phí, thuế bảo vệ môi trường. Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, sáng 24/10, Quốc hội thảo ...

Các loại thuế phí trong khai thác khoáng sản hiện nay

Theo Công văn 2571/TCT-CS năm 2022 đưa ra ý kiến trên thực tế việc khai thác khoáng sản của doanh nghiệp ... chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật là thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do cơ quan thuế ban hành và chứng từ nộp ngân sách nhà nước ...

Báo cáo ĐTM của dự án khai thác khoáng sản rắn, cát, sỏi, …

Báo cáo ĐTM của dự án khai thác khoáng sản rắn, cát, sỏi, vật liệu san lấp do ai thẩm định, phê duyệt? Khoản 5 Điều 1 Nghị định 40/2019/NĐ-CP quy định về thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Chính sách thuế đối với tài nguyên khoáng sản và vấn đề đặt ra

Thứ hai, chính sách thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường chưa có sự đồng bộ, không khuyến khích được việc khai thác tận thu khoáng sản. Vì dù có tận thu, khi bán ra hoặc đưa vào tiêu dùng một lượng khoáng sản …

Khai thác tài nguyên khoáng sản tác động tới môi trường ra …

Hoạt động khai thác và sử dụng khoáng sản gây ra các vấn đề tác động tới môi trường. (Ảnh minh họa) Căn cứ theo dạng tồn tại, tài nguyên khoáng sản bao gồm: Rắn, khí (khí đốt, Argon, He), lỏng (Hg, dầu, nước khoáng). Theo nguồn gốc, khoáng sản được chia thành 2 loại ...

Thông tư 61/2017/TT-BTNMT quy trình xác định và mẫu biểu thống kê sản

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định chi tiết quy trình, phương pháp xác định và các mẫu biểu thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế quy định tại các Điều 41, Điều 42 và Điều 43 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số ...

Chính sách thuế TNDN đối với hoạt động khai thác khoáng sản

Mục lục bài viết. 1 Công văn số 90/TCT-CS. 1.1 V/v chính sách thuế của hoạt động khai thác khoáng sản; 1.2 – Tại khoản 2 Điều 4 Chương 2 Nghị định số 74/2011/NĐ-CP …

Hỏi đáp CSTC

Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản: - Tại Điều 2 Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản quy định: "Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản, các cơ quan nhà nước ...

PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN …

2.2.1.3. Nghĩa vụ của chủ thể khai thác khoáng sản 46 2.2.2. Chiến lược, quy hoạch khoáng sản 49 Thực trạng hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản ở 49 Chiến lược, quy hoạch khoáng sản 54 Đánh giá tác động môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản 60 2.2.4. Giấy ...

Chính sách thuế đối với tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam …

Các chính sách thuế liên quan đến hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản ngày càng hoàn thiện và thể hiện vai trò quan trọng trong hoạt động thu ngân sách nhà nước, cũng như khuyến khích việc khai thác tài nguyên khoáng sản hiệu quả, tiết kiệm, tuy nhiên, thực tiễn triển khai các quy định pháp luật liên quan ...

Quyết định 430/QĐ-UBND quy hoạch khai thác và sử dụng …

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản rắn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, với các nội dung chủ yếu sau: 1. Quan điểm, mục tiêu, định …