Hướng dẫn chi tiết về máy đo độ rung (Vibration Meter)

Máy đo độ rung (Vibration meter) là thiết bị được sử dụng để kiểm tra rung động của máy móc (động cơ), độ rung có thể đo được ở nhiều giá trị khác nhau như: vận tốc rung …

Trục chính máy CNC, cấu tạo và phân loại trục chính CNC

Truyền động tích hợp. Tốc độ tối đa trục chính. Nhiều cấp độ. Tương đối thấp. Trung bình. Cao. Độ chính xác gia công. Cao. Cao. Cao. Rất cao. Giá thành đầu tư. Trung bình. Thấp. Trung bình. Tương đối cao. Không gian chiếm chỗ. Tương đối. Lớn nhất trong 4 loại. Nhỏ. Nhỏ ...

Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động…

Tiêu chuẩn này quy định giá trị giới hạn cho phép đối với mật độ từ thông của từ trường tĩnh tại các vị trí làm việc trong môi trường lao động chịu ảnh hưởng của từ trường tĩnh. 2. Đối tượng áp dụng: Tất cả các cơ sở có sử dụng lao động. 3. Khái niệm

Tính toán truyền động thang máy

Đồ án 2:Tính toán truyền động thang máy. Sơ đồ 2: Truyền động dùng 1 bộ biến đổi cấp cho phần ứng và đảo chiều quay bằng. công tắc tơ chuyển mạch ở phần ứng (từ thông giữ không đổi). Loại này dùng cho. công suất nhỏ, tần số đảo chiều thấp. Sơ đồ 3 ...

Tiêu chuẩn độ rung theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia

Tiêu chuẩn độ rung theo Quy chuẩn Quốc gia. Bảng 2 - Giá trị tối đa cho phép về mức gia tốc rung đối với hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ. 2) Là mức …

Thiết kế hệ thống truyền động chính của máy doa ngang …

Giới thiệu về máy doa ngang 2620A. 2. đánh giá phương án truyền động cũ và phương án thay thế. 3. Thiết kế mạch lực hệ truyền động. 4. Thiết kế hệ thống điều khiển mở van. 5. xây dưng đặc tính tĩnh của hệ truyền động. 6. Xét tính ổn định và hiệu chỉnh hệ thống.

Quy chuẩn Quốc gia QCVN 27:2010/BTNMT độ rung

Gia tốc rung, m/s 2. 0,006. 0,010. 0,018. 0,030. 0,055. 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 4.1. Quy chuẩn này áp dụng thay thế cho TCVN 6962:2001về Rung và chấn động - Rung động do các hoạt động xây dựng và sản xuất công nghiệp - Mức tối đa cho phép đối với môi trường khu công cộng và khu dân cư, trong danh mục các tiêu chuẩn Việt ...

Tất tần tật về máy đo độ rung Vibration Meter

Thiết kế hệ thống truyền động chính cho máy bào giường. ... Nguyên lý hoạt động của máy đo độ rung Để đo được rung động, ta phải dựa vào cảm biến gia tốc trên thiết bị đo độ rung. Loại cảm biến được sử dụng phổ biến nhất trong công nghiệp là …

QCVN 27:2010/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC …

Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép mức gia tốc rung tại các khu vực có con người sinh sống, hoạt động và làm việc. Rung trong quy chuẩn này là rung do hoạt …

Tốc độ tối đa của các loại xe khi tham gia giao thông năm 2023

Tốc độ tối đa của các loại xe khi tham gia giao thông năm 2023 (Hình từ internet) 1. Tốc độ tối đa của xe máy (xe mô tô) khi tham gia giao thông. - Tốc độ tối đa của xe máy trong khu vực đông dân cư: + Đường đôi; đường một chiều có từ hai làn xe cơ giới trở lên: 60 km/h.

Đề tài: Hệ truyền động điện động cơ một chiều sử dụng PID, …

Đối với các máy có yêu cầu cao về dải điều chỉnh và độ chính xác duy trì tốc độ làm việc thì việc sử dụng các hệ thống hở như trên là không thoả mãn được. - Trong phạm vi phụ tải cho phép có thể coi đặc tính cơ tĩnh của hệ truyền động một chiều kích từ ...

THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CHÍNH MÁY TIỆN

Bởi vì hệ T-Đ có chế độ tác động nhanh và dễ tự động hoá, phù hợp với yêu. cầu của sự phát triển khoa học kỹ thuật đó là tối ưu hoá, tự động hoá gia công. chi tiết chính xác, …

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6962:2001 về rung động và chấn …

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6962:2001 về rung động và chấn động - rung động do các hoạt động xây dựng và sản xuất công nghiệp - mức tối đa cho phép đối với môi …

QCVN…….. :2022/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC …

- Đối với trường hợp rung do nổ mìn, điều chỉnh +10dB vào giá trị giới hạn tối đa quy định. 2.4. Giá trị tối đa cho phép đối với độ rung phát sinh từ phương tiện giao thông Giá …

Quy chuẩn QCVN 27:2010/BTNMT Độ rung

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 4.1. Quy chuẩn này áp dụng thay thế cho TCVN 6962:2001về Rung và chấn động - Rung động do các hoạt động xây dựng và sản xuất công nghiệp - Mức tối đa cho phép đối với môi trường khu công cộng và khu dân cư, trong danh mục các tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường bắt buộc áp dụng ban hành ...

TCVN : 2009/BKHCN

Rung động và chấn động. Rung động do các hoạt động xây dựng và sản xuất công nghiệp. Mức tối đa cho phép đối với môi trường khu công cộng và khu dân cư. - TCVN 6963-2001. Rung động và chấn động. Rung động do các hoạt động xây dựng và sản xuất công nghiệp. Phương ...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9229-3:2012 (ISO 10816-3 : 2009) về Rung cơ …

Chuẩn mực chỉ áp dụng đối với rung động phát ra từ chính hợp bộ máy mà không áp dụng cho các rung động lan truyền về hệ thống máy từ các nguồn bên ngoài. 2 Tài liệu viện dẫn. Các tài liệu viện dẫn dưới đây rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung

1. QUY ĐỊNH CHUNG. 1.1. Phạm vi điều chỉnh. Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép mức gia tốc rung tại các khu vực có con người sinh sống, hoạt động và làm việc. Rung trong quy chuẩn này là rung do hoạt động của con người tạo ra, không phân biệt loại nguồn gây rung ...

đồ án tốt nghiệp thiết kế hệ thống truyền động thyriotor

III. YÊU CẦU ĐỐI VỚI MÁY DOA 1.. Truyền động chính: Yêu cầu cần phải đảo chiều quay, phạm vi điều chỉnh tốc độ D = 130/1 với công suất không đổi, độ trơn điều chỉnh ϕ = 1,26. Hệ thống truyền động chính cần phải hãm dừng nhanh. -3- Thiết bị điện điện tử

04 điều cần biết khi CSGT phạt lỗi chạy xe quá tốc độ

1.3 Tốc độ tối đa cho phép đối với xe gắn máy, xe máy chuyên dùng. Theo Thông tư 31/2019/TT-BGTVT quy định: - Tốc độ tối đa cho phép đối với xe máy, xe tương tự xe máy là không quá 40 km/h khi tham gia …

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 27:2010/BTNMT về độ rung …

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 4.1. Quy chuẩn này áp dụng thay thế cho TCVN 6962:2001về Rung và chấn động - Rung động do các hoạt động xây dựng và sản xuất công nghiệp - Mức tối đa cho phép đối với môi trường khu công cộng và khu dân cư, trong danh mục các tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường bắt buộc áp dụng ban hành ...

Quy định về gây ô nhiễm tiếng ồn, độ rung.

Phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn trên 40 dBA. Hình thức xử phạt bổ sung: a) Đình chỉ hoạt …

THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CHÍNH MÁY TIỆN

Bởi vì hệ T-Đ có chế độ tác động nhanh và dễ tự động hoá, phù hợp với yêu. cầu của sự phát triển khoa học kỹ thuật đó là tối ưu hoá, tự động hoá gia công. chi tiết chính xác, độ tin cậy cao, giảm được sức lao động và tăng năng suất, kích. thước cơ khí ...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6962:2001 về rung động và chấn động

tiÊu chuẨn viỆt nam. tcvn 6962:2001. rung ĐỘng vÀ chẤn ĐỘng – rung ĐỘng do cÁc hoẠt ĐỘng xÂy dỰng vÀ sẢn xuẤt cÔng nghiỆp – mỨc tỐi Đa cho phÉp ĐỐi vỚi mÔi trƯỜng khu cÔng cỘng vÀ khu dÂn cƯ

Đề tài: Hệ thống truyền động cho băng tải trong nhà máy …

Đồ án gồm 3 phần chính: Chương 1: Tổng quan thiết bị, phương án truyền động, tính chọn động cơ. Chương 2: Tính toán và thiết kế mạch lực cho hệ truyền động. Chương 3: Hệ thống điều khiển và mô phỏng. Do thời gian có hạn và hạn chế về kiến thức cũng như thực ...

Tốc độ tối đa cho phép đối với xe máy và ô tô mới nhất 2023

Quy định này được thể hiện trong nội dung Điều 8 của Thông tư. Điều 8. Tốc độ tối đa cho phép đối với xe máy chuyên dùng, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự trên đường bộ (trừ đường cao tốc) …

QCVN 27:2010/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC …

2.2 Các nguồn gây ra rung, chấn động do các hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ không được vượt quá mức giá trị quy định tại Bảng 2. Bảng 2 - Giá trị tối đa cho phép về mức gia tốc rung đối với hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ TT Khu vực

Tìm hiểu hệ truyền động – động cơ bước

Tìm hiểu hệ truyền động – động cơ bước. Trong điều khiển chuyển động kỹ thuật số, động cơ bước là một cơ cấu chấp hành đặc biệt hữu hiệu bởi nó có thể thực hiện trung thành các lệnh đưa ra dưới dạng số. Động cơ bước được ứng dụng nhiều trong ...

Quy chuẩn QCVN 27:2010/BTNMT Độ rung

Quy chuẩn này áp dụng thay thế cho TCVN 6962:2001về Rung và chấn động - Rung động do các hoạt động xây dựng và sản xuất công nghiệp - Mức tối đa cho phép đối …

Tiếng ồn và rung trong sản xuất: Tác hại và

Người lao động, vận hành máy vừa chịu tiếng ồn lại chịu cả độ rung động. Rung có thể theo chiều ngang, chiều thẳng đứng hoặc theo nhiều hướng khác nhau. Rung được xác định bằng vận tốc rung (đơn vị đo là cm/s). Đại lượng đặc trưng cho rung xóc là: …

Bảng tra tiêu chuẩn về độ rung động máy | Cộng đồng Kỹ …

Bảng tra tiêu chuẩn về độ rung động máy. Dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn các bản tra mức độ rung động, các Hướng dẫn về Rung động theo tiêu chuẩn ISO, giới hạn rung …

Độ rung là gì? tại sao cần quan tâm tới độ rung?

Độ rung là sự rung động của các vật dụng hoặc máy móc như máy giặt, máy hút bụi, máy bơm, máy mài…khi hoạt động. Sự rung này đối với máy móc phần lớn là ko có …