Định hướng khai thác khoáng sản Việt Nam

Chính sách phát triển công nghiệp khai khoáng. Chiến lược phát triển khoáng sản Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22/12/2011 với các nội dung chủ yếu sau: Quan điểm phát triển. - Khoáng ...

Quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên, khoáng sản theo …

Cũng theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, các giấy phép khai thác khoáng sản có hiệu lực đến hết ngày 20-1-2014 toàn tỉnh do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp là 94 giấy phép (77 giấy phép khai thác than, 4 giấy phép khai thác đá vôi và xi măng, 4 giấy phép khai thác ...

Cơ sở pháp lý: o sát khoáng sản đất, cát xây ựng thông …

1 MỞ ĐẦU - Cơ sở pháp lý: Phương án thăm dò, khảo sát khoáng sản đất, cát xây dựng, đất sét để khai thác, sử dụng làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 dựa trên các căn cứ

Tây Bắc: Đảm bảo phát triển khai thác khoáng sản hiệu quả, …

Điểm đột phá trong quản lý Nhà nước về khoáng sản năm 2021 là ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tổ chức ký cam kết với 12 huyện, thành phố về tăng cường vai trò, trách nhiệm trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; ký cam kết về quản lý, khai thác khoáng sản và ...

Quyết định 3551/QĐ-UBND năm 2017 Phương án bảo vệ khoáng sản …

PHƯƠNG ÁN. QUẢN LÝ, BẢO VỆ KHOÁNG SẢN CHƯA KHAI THÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI (Ban hành kèm theo Quyết định số 3551 /QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai). I. KHÁI QUÁT CHUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN TỈNH LÀO CAI.

Quyết định 3551/QĐ-UBND năm 2017 Phương án bảo vệ khoáng sản …

1.1. Hàng năm xây dựng kế hoạch, thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; tăng cường thanh tra, kiểm tra …

Phát triển bền vững ngành địa chất, khoáng sản, công nghiệp khai khoáng

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành Nghị quyết 88/NQ-CP ngày 22/7/2022 về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quản lý bền vững, minh bạch khoáng sản | Cục Địa Chất Việt …

Nhiều giải pháp đã và đang được Bộ TN&MT chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt nhằm hướng tới quản lý bền vững, minh bạch khoáng sản, từ công tác hoàn thiện thể chế, …

Đồng Nai: Khai thác khoáng sản bền vững gắn với bảo vệ môi …

Trên cơ sơ quy hoạch khoáng sản, UBND tỉnh Đồng Nai đã cấp phép 41 mỏ, chủ yếu là khoáng sản đá xây dựng, bao gồm: 32 mỏ đá xây dựng, 06 mỏ cát xây …

Quyết định 2231/QĐ-UBND 2020 Phương án bảo vệ khoáng sản …

PHƯƠNG ÁN. BẢO VỆ KHOÁNG SẢN, BẢO VỆ CÁT, SỎI LÒNG SÔNG CHƯA KHAI THÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI (Kèm theo Quyết định số 2231 /QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái). Thực hiện quy định của Luật Khoáng sản năm 2010, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày ...

Khoáng sản – Wikipedia tiếng Việt

Khoáng sản là thành phần tạo khoáng vật của lớp vỏ Trái Đất, mà thành phần hóa học và các tính chất vật lý của chúng cho phép sử dụng chúng có hiệu quả và lợi ích trong lĩnh vực sản xuất ra của cải vật chất của nền kinh tế quốc dân.

Sớm hoàn thành điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản

Một trong những nội dung quan trọng được Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt lên hàng đầu là công tác điều tra cơ bản địa chất khoáng sản.

Khoáng vật – Wikipedia tiếng Việt

Một khoáng vật là chất rắn kết tinh nguồn gốc tự nhiên với thành phần hóa học xác định, trong khi đá là tổ hợp của một hay nhiều khoáng vật. Trong đá có thể có cả các phần còn lại của các chất hữu cơ cũng như các dạng đá khoáng vật. Một số loại đá chủ yếu bao gồm chỉ một loại khoáng vật. …

Quản lý khoáng sản ở các khu vực dự trữ để phát triển dự án …

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, thực hiện Điều 29 Luật Khoáng sản, ngày 06 tháng 5 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 645/QĐ-TTg phê duyệt các khu vực dự trữ khoáng sản gồm 48 khu vực, trong đó có 23 khu vực dự trữ khoáng sản titan (chủ yếu ở ...

Nghị định 158/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật khoáng sản

Trách nhiệm quản lý khoáng sản độc hại. 1. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm điều tra, đánh giá, xác định mức độ ảnh hưởng và các khu vực bị ảnh …

Kế hoạch 602/KH-UBND 2020 nhiệm vụ trong quản lý bảo vệ …

2. Nhiệm vụ cụ thể. a) Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện: Phối hợp cơ quan, đơn vị có liên quan quyết liệt chỉ đạo kiểm tra, ngăn chặn, giải tỏa kịp thời và xử lý nghiêm, dứt điểm hoạt động khai thác khoáng sản (cát, vật liệu san lấp, đá chẻ) trái phép tại ...

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

Website. Trang chủ Vinacomin. Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (viết tắt: TKV, tiếng Anh: Vietnam National Coal and Mineral Industries Group - Vinacomin) là một tập đoàn công nghiệp quốc gia của Việt Nam, với lĩnh vực chính là khai thác than đá và khoáng sản. Tập đoàn được ...

Luật khoáng sản 2010 số 60/2010/QH12 mới nhất

Luật khoáng sản 2010 số 60/2010/QH12 quy định việc điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; thăm dò, khai thác khoáng …

QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN …

vụ quản lý nhà nƣớc về khai thác khoáng sản 56 18 Bảng 3.15 Các văn bản của UBND tỉnh Hà Nam về khai thác khoáng sản (2011-6/2015) 57 19 Bảng 3.16. Điều kiện của chủ thể khai thác và chuyển nhƣợng quyền khai thác khoáng sản 59 20 Bảng 3.17. Quy định về giá tính thuế tài nguyên

Thực trạng và tác động của hoạt động khoáng sản đến sự …

- Khoáng sản đá ốp lát: Đá vôi ốp lát, đá hoa trắng ốp lát, đá vôi dolomit vùng Quỳ Hợp, đá granit Đồng Văn. ... CƠ QUAN THÔNG TIN LÝ LUẬN CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG Giấy phép hoạt động Báo Điện tử số 232/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23/5/2017.

ĐỊA CHẤT

Đề xuất tên gọi mới là Luật Địa chất và Khoáng sản; hài hòa giữa quản lý địa chất và khoáng sản; đảm bảo lợi ích của Nhà nước - nhà đầu tư và người dân địa phương nơi có khoáng sản; gìn giữ khoáng sản cho tương lai…. Đó …

Một vài nét tổng quan về ngành công nghiệp khai khoáng …

1. Tổng quan:Việt Nam được coi là quốc gia có nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng với hơn 5000 điểm mỏ của 60 loại khoáng sản. Trong đó, một số loại có trữ lượng quan trọng như bô xít (672,1 triệu tấn), apatit (0,778 triệu tấn), titan (15,71 triệu tấn), than (3.520 triệu tấn), […]

Khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng: Phù …

Các đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản đã tự giác thành lập ban quản lý cụm mỏ Tân Đông Hiệp và cụm mỏ Thường Tân - Tân Mỹ (do các doanh nghiệp cử đại diện - hoạt động theo quy chế tự quản) với mục tiêu …

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI MUỐN KINH DOANH KHAI THÁC MỎ ĐÁ

Chúng ta hãy cùng Tư vấn Như Ý tìm hiểu cụ thể về điều kiện để được khai thác mỏ đá qua bài viết sau. 1. Thế nào là khoáng sản: Theo định nghĩa khoa học thì " khoáng sản " là khoáng vật, khoáng chất có ích được tích tụ tự nhiên ở thể rắn, thể lỏng, thể khí ...

37a. Luật khoáng sản (2010)

đ) Đá phiến các loại, trừ đá phiến lợp, đá phiến cháy và đá phiến có chứa khoáng vậtserixit, disten hoặc silimanit có hàm lượng lớn hơn 30%; e) Cuội, sỏi, sạn không chứa …

CHIẾN LƯỢC KHOÁNG SẢN ĐẾN NĂM 2020, TẦM …

CHIẾN LƯỢC KHOÁNG SẢN ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030. a) Công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản. b) Thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản

Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết về địa chất, khoáng sản …

Nghị quyết đã đưa ra mục tiêu cụ thể cả về điều tra địa chất và đánh giá nguồn khoáng sản trên cả nước. Cụ thể, đến năm 2025, Việt Nam sẽ lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 đạt 80% diện tích đất liền. Hoàn thành điều tra, đánh giá khoáng ...

Báo cáo tình hình hoạt động khoáng sản đối với đá granit …

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại công văn số 5807/VPCP-KTN ngày 17/7/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc cấp phép hoạt động khoáng sản đá granit, Bộ Xây dựng sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành ...