Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 26 có đáp án Kết

A. Tổng thể các yếu tố trong và ngoài nước có khả năng khai thác nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một lãnh thổ nhất định. B. Các điều kiện tự nhiên nhưng …

Tìm hiểu và khai thác yếu tố thúc đẩy văn hóa trên TikTok

Tìm hiểu và khai thác yếu tố thúc đẩy văn hóa trên TikTok. Giải trí - 25/02/2022 11:01 Mai Anh. Chia sẻ. Tweet. TTTĐ - TikTok là nền tảng giải trí, khám phá, chia sẻ niềm vui và khoảnh khắc đắt giá của hơn 1 tỷ người dùng hàng tháng. Ngày 25/2, TikTok chính thức công bố Báo cáo ...

Khái niệm sản xuất hàng hóa là gì? Những yếu tố

Sản xuất hàng hóa mang nhiều ưu điểm như khai thác được những lợi thế tự nhiên xã hội, kỹ thuật của từng lao động, cơ sở sản xuất cũng như từng vùng hay từng địa phương. ... Đặc biệt, sự phát triển của sản …

Kết nối và khai thác dữ liệu là yếu tố quan trọng trong chuyển …

Kết nối và khai thác dữ liệu là yếu tố quan trọng trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế số ... Tạo ra dữ liệu và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới là sự khác biệt căn bản của chuyển đổi số. THÚC ĐẨY CUNG CẤP DỮ LIỆU MỞ, KẾT NỐI, CHIA SẺ …

Để ChatGPT thúc đẩy sự phát triển của giáo dục

Để ChatGPT thúc đẩy sự phát triển của giáo dục. Sự xuất hiện của ChatGPT là bước đột phá cực kỳ quan trọng trong công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), có tác động lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó …

Nhu cầu phát triển và các yếu tố ảnh hưởng đến phương thức …

LẬP PHÁP -Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích nhu cầu phát triển phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và hòa giải trực tuyến và các yếu tố yếu tố ảnh hưởng đến phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và hòa giải trực tuyến ở Việt Nam hiện nay. Tác giả cho rằng ...

Khai thác, chế biến dầu khí Việt Nam: Thách thức …

- Trong các khó khăn thách thức trong lĩnh vực khai thác dầu khí giai đoạn 2016-2020, yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng tới việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Tập đoàn Dầu khí Việt nam (PVN) …

Hướng dẫn chi tiết chuyên đề "Hội nhập quốc tế"

Những nhân tố thúc đẩy hình thành và phát triển việc hội nhập quốc tế - Sự phát triển của khoa học, kỹ thuật, công nghệ và kinh tế thị trường đòi hỏi các quốc gia phải mở rộng thị trường, hình thành thị trường khu vực và quốc tế …

Nguồn lực là A. Tổng thể các yếu tố trong và ngoài nước có …

đáp án đúng: A. Nguồn lực là tổng thể các yếu tố trong và ngoài nước có khả năng khai thác nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một lãnh thổ nhất …

Củng cố kiến thức

- Thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành kinh tế khác, tạo điều kiện khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, tạo khả năng mở rộng sản xuất, thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập, củng cố an ninh quốc phòng. ... Đây là nhân tố quan ...

Khai thác tài sản trí tuệ, cách nào?

Tài sản trí tuệ là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp (DN) phát triển, qua đó thúc đẩy nội lực nền kinh tế. Nhưng để khai thác được lợi thế này cần phải hiểu, có cách tiếp cận đúng và quản trị thông minh.

Tăng trưởng kinh tế và các nhân tố của tăng trưởng.

nếu được khai thác triệt để sẽ là yếu tố quan trọng cho phát triển kinh tế của đất nước. Theo kết quả điều tra về "thực trạng lao động- việc làm" của bộ lao động thương binh xã hội thì năm 2007, lực lượng lao động cả nước là 46,61

Khái niệm sản xuất hàng hóa là gì? Những yếu tố

Sản xuất hàng hóa mang nhiều ưu điểm như khai thác được những lợi thế tự nhiên xã hội, kỹ thuật của từng lao động, cơ sở sản xuất cũng như từng vùng hay từng địa phương. ... Đặc biệt, sự phát …

Nhu cầu – Wikipedia tiếng Việt

Nhu cầu là yếu tố thúc đẩy con người hoạt động. Nhu cầu càng cấp bách thì khả năng chi phối con người càng cao. ... Nhu yếu phát triển là những nhu yếu mang tính phức tạp, là kết quả kết hợp của những nhu yếu tuyệt đối và sự bổ sung những "đam mê bẩm sinh" (về ...

Khai thác và chế biến thủy sản, phát huy

Để phát triển bền vững, ngành thủy sản Việt Nam cần đưa ra những giải pháp thiết thực cụ thể, trong đó, yếu tố quan trọng là nhanh chóng cải thiện hạ tầng và …

Tổng thể các yếu tố trong và ngoài nước có khả năng khai thác nhằm thúc

Tổng thể các yếu tố trong và ngoài nước có khả năng khai thác nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một lãnh thổ nhất định được gọi là A. nguồn nhân lực. B. các nhân tố ảnh hưởng. C. các điều kiện phát triển. D. nguồn lực.

Công nghiệp có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của | SHub …

Công nghiệp có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của Thương mại. nông nghiệp. giao thông vận tải. Các ngành kinh tế. ... Khai thác gỗ, khai thác dầu khí và công nghiệp nhiệt điện. ... Đất trồng là yếu tố không thể …

Một trong những yếu tố thúc đẩy sự phát triển của ngành thủy …

Một trong những yếu tố thúc đẩy sự phát triển của ngành thủy sản ở nước ta trong những năm qua là ... Nhận định nào sau đây chưa đúng khi nói về điều kiện …

Một trong những yếu tố thúc đẩy sự phát triển của ngành thủy sản …

Một trong những yếu tố thúc đẩy sự phát triển của ngành thủy sản ở nước ta trong những năm qua là: A. Các hiện tượng cực đoan của thời tiết, khí hậu. B. Hệ thống các cảng cá chưa đáp ứng được nhu cầu. C. …

Thực trạng hoạt động khai thác, nuôi trồng và xuất …

Việt Nam là quốc gia biển với đường bờ biển dài, nhiều vũng vịnh kín gió, đây được đánh giá là tiềm năng lớn để thúc đẩy phát triển thuỷ sản. Trong Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn …

Tổng thể các yếu tố trong và ngoài nước có khả năng …

Đáp án đúng là: D. Nguồn lực là tổng thể các yếu tố trong và ngoài nước có khả năng khai thác nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một lãnh thổ nhất định.

Văn hóa là nhân tố đảm bảo sự phát triển bền vững

Tính cách dễ thích ứng và nhạy cảm phần nhiều được hình thành do tác động của yếu tố này. Điều này cũng góp phần tạo nên bản sắc văn hóa Việt Nam. Văn hóa là nền tảng của phát triển bền vững. (Ảnh minh họa: HT). Do nằm ở …

Tổng thể các yếu tố trong và ngoài nước có khả năng khai …

Tổng thể các yếu tố trong và ngoài nước có khả năng khai thác nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một lãnh thổ nhất định được gọi là A. các điều …

Tổng thể các yếu tố trong và ngoài nước có khả năng khai thác nhằm thúc

Xem lại kiến thức về khái niệm nguồn lực. Nguồn lực là tổng thể các yếu tố trong và ngoài nước có khả năng khai thác nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một lãnh thổ nhất định.

7 phương án thúc đẩy phát triển du lịch giai đoạn khó khăn

Ông Đức chia sẻ có 3 yếu tố tạo nên chiến dịch marketing thành công. Thứ nhất là thông điệp, nội dung phù hợp. Thứ hai là sự điều phối, thu hút sự tham gia của …

Mục đích chung của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất …

Mục đích chung của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914) và cuộc khai thác thuộc địa lần thứ 2 (1919 – 1929) của thực dân Pháp thực hiện ở Đông Dương là. A. Thúc đẩy kinh tế thuộc địa phát triển. B. Bù đắp thiệt hại do chiến tranh gây ra và làm giàu ...

Đâu là yếu tố quyết định đến sự tan băng của thị trường bất …

18 hours agoĐâu là yếu tố quyết định đến sự tan băng của thị trường bất động sản? ... thách thức, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. ... vùng có thể đầu tư khai thác được. Lúc này, mặt …

Tổng thể các yếu tố trong và ngoài nước có khả năng …

Tổng thể các yếu tố trong và ngoài nước có khả năng khai thác nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một lãnh thổ nhất định được gọi là. A. nguồn lực. …